مردها وقتی برای دیگران کاری انجام می دهند که احساس کنند طرف مقابل قدر زحمات آن ها را می داند . بنابراین اگر زن به شوهرش نشان ندهد که قدر زحمات او را می داند، شوهرش ممکن است که دست از تلاش برای خوشحال کردن او بر می دارد. چون او احساس می کند که وقتی انجام کاری ضرورت ندارد و یا ای که کاری بی فایده و بی سود است نباید این کار را انجام دهد. ولی اگر چه مرد ها دوست دارند همسرانشان همیشه قدر آن ها را بدانند و از آن ها تشکر کنند ولی گاهی لوقات زن ها در وجودشان احساس خلا می کنند و نمی توانند به شوهر خود محبت کنند. مرد باید حتی در هر شرایطی که همسرش نمی تواند قدر زحمات او را بداند و از او تشکر کند باز به فکر همسرش باشد و به او کمک کند. زوجین باید یا بگیرند که با استفاده از مهارت های ارتباطی پیشرفته به همسر کمک کنند.  زمانی که زن می بیند بیشتر از شوهرش تلاش می کند ولی در عوض چیزی دریافت نمی کند، از شوهرش می رنجد. 

چرا زن ها شکایت می کنند؟

زن ها در دوران امزدی نهایت سعی شان را می کنند تا شوهرانشان از آن ها راضی باشد و با گذشت زمان آن ها در زندگی مشترک شان احساس می کنند که می توانند با خیال راحت از ناراحتی و دلخوری شان بگویند . وقتی زنی شروع می کند به درد و دل کردن با شوهرش مرد دچار سوء تفاهم می شود و فکر می کند که همسرش به او غر می زند. اگر مردان بدانند که همسزش دوست دارد از کارهای روزمره اش برای او تعریف کند و قصد آزار و سرزنش کردن او را ندارد و یا این که انتظار ندارد او مشکلش را حل کند، خیالش آسوده شده و راحت تر می تواند به حرف هایش گوش کند. و همچنین اگر بداند که وقتی همسرش با او سرد برخورد می کند، به جای این که او نیز نسبت به همسرش بی تفاوت باشد، بهتر است به او نزدیک شده و در مورد کارهای روزمره از او سوال بپرسد، در نتیجه او نیز کم کم آماده ی حرف زدن با شوهرش خواهد شد. و همچنین وقتی شوهران درون غار تنهایی اش هستند باید او را مجبور کنند تا در مورد مشکلاتش حرف بزند. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن مشاور خانواده تماس بگیرید.

وقتی زن ها برای شوهرانشان مادری می کنند.

وقتی زن ها برای شوهرش مادری می کنند فکر می کند که با این کار از شوهرش حمایت می کند و به او کمک می کند. ولی با این کار زندگی خودش خراب می شود.مرد ها دوست دارند که همسرانشان به آن ها اعتقاد داشته باشد و زمانی که زنی برای شوهرش مادری می کند، او احساس می کند که همسرش به او اعتقاد ندارد . زن ها معمولا در اوایل زندگی مشترکشان برای شوهرانشان مادر نمی کنند و آن ها استعداد های شوهر خود را می بینند ولی با گذشت زمان وقتی آن ها می بینند ه شوهرانشان کاری را که انتظار داشتد انجام نمی دهند، شروع می کنند به صیحت کردن آن ها در ای صورت مرد احساس می کند که همسرش سعی می کند رفتارهای او را تغییر دهد.

اگر زنی متوجه نشود که چرا شوهرش از پیشنهاد ها و نصیحت های او ناراحت می شود، مرد می تواند به چند روش به او نشان دهد تا ز این کار را دیگر انجام ندهد . مرد برای این که به هدف خود برسد باید در شرایط دیگری زن او را نصیحت نمی کند به همسرش بگوید که دوست ندارد کسی او را نصیحت کند و با او مصل بچه ها رفتار کند. اگر فرد می خواهد به نتیجه ی خوبی برسد باید در شرایطی که از دست همسرش عصبانی نیست و یا مواقعی که همسرش او را نصیحت نمی کند، با او صحبت کند. اگر انتظار دارید که همسرتان رفتارش را تغییر دهد باید در مواقع مناسبی با او صحبت کنید و خواسته خودتان را مطرح کنید و موقع مناسب زمانی است که شما عصبانی نیستید یغنی وقتی خواسته خودتان را مطرح کردید، با همسرتان بحث نکنید و سعی نکنید او را مجبور کنید و فرض کنید او باید مدتی به پیشنهاد شما فکر کند تا بتواند خواسته شما را عملی کند و به او اجازه دهید که در مورد خواسته شما فکر کند .برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس کلینیک روانشناسی مراجعه کنید.

مردها ممکن است که این باور اشتباه را داشته باشند که دلیل حرف زدن و وراجی های همسرشان به خاطر ناتوانی های آن ها در حل مشکلات است. آن ها نمی دانند که حرف زدن برای زن ها چقدر مهم است. وقتی زن از مشکلات و احساسات منفی اش برای شوهرش حرف می زند، شوهرش باید بدلند که زنان با حرف زدن بار بسیار زیادی از فکر ها و ترس هایشان را خالی می کنند و مرد می تواند با گوش کردن به حرف های همسرش و انجام دادن کارهای کوچک برای او باعث شود که همسرش احساس کند او به فکرش است. وقتی مردی از همسرش حمایت می کند، اعتماد او به خودش را جلب می کند و فقط کافی است که به همسرش نشان دهد که به او توجه دارد.

زن ها و مردها تفاوت های اساسی با یکدیگر در بسیاری از مسائل دارند و زمانی که زوجین این تفاوت ها را ندانند البته که مشکلات زیاد و بحث های زبادی را تجربه خواهند کرد. اما اگر که در هر مرحله از زندگی نسبت به این مسئله آگاهی یابند می توانند بسیاری از مشکلات و تعارض ها را از بین ببرند و یا آن ها را به حداقل برسانند. همانطور که می بینید زنان با غر زدن منظور خاصی دارند و با یاد گرفتن چند تکنیک و مهارت ارتباطی می توانید کمتر با این مشکل مواجه شوید. به این منظور یادگیری تفاوت های زن و مرد و به دست آورد اطلاعات و آگاهی در این زمینه نقش مهمی را خواهد داشت. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و اخذ نوبت مشاوره ازدواج با در ارتباط باشید.