مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

دکتر مشاوره تلفنی

اختلاف های ناسالم میان همسران و راه های کاهش آن !

اختلاف های زناشویی بسیار آسیب زننده است . تحقیقی که بر روی تازه عروس و داماد ها بررسی شد و از آن ها در خواست شد در مورد موارد حساس و بحث انگیز صحبت کنند .


مشاوره خانواده تلفنی و آنلاین

به صورت خلاصه مروری بر مزایای مشاوره آنلاین تلفنی و مشاوره خانواده میکنیم و بعد به سراغ ادامه ی شناخت دنیای مردان می پردازیم.