مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

رفع مشکل وسواس

علامت های اختلال دو قطبی که ممکن است از آن ها بی خبر باشید .

در بین افرادی که به دلیل مشکلات روانشناختی نیاز به درمان دارند اختلالات خلقی شایع ترین بوده و اختلال دو قطبی و اختلال افسردگی اساسی از اختلال های رایج هستند .