مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روانشناس خوب ایرانی

تاثیر اختلالات جنسی روی زندگی فرد چیست؟

اختلال عملکرد جنسی علاوه بر ایجاد تاثیرات روانی در فرد، دارای یک سری عواقب بالینی خاص می‌باشد. این تاثیرات را در 3 بخش مجزا مورد بررسی قرار خواهیم داد.


تئوری الگوی عشق و معرفی هر کدام از این الگو ها

دکتر جان لی با تحقیق روی زوجین مختلف ، دریافت که می توان طرز تلقی و برخورد افراد در مورد ارتباط احساسی عاطفی با جنس مخالف را به 6 الگو تقسیم کرد