مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روانشناس کودک تلفنی

چرا زن و شوهر از یکدیگر دلزده می شوند ؟

دلزدگی زناشویی عشق و علاقه ای را که بین زن و شوهر وجود دارد را کمرنگ تر کرده و یا از بین می برد .


آیا کودک می تواند در رخت خواب والدینش بخوابد ؟

زمانی که کودک خود را در نزد خود می خوابانید به این معنی است که او را جدا نکرده اید