مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

زوج تراپیست

مهارت گوش دادن به دیگران چیست و چرا اینقدر اهمیت دارد ؟

هیچ چیز آزاردهنده تر از این نیست که افراد مورد علاقه مان یا افرادی که برایمان مهم هستند ، به حرف هایمان گوش ندهند .