مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

شماره دکتر روانشناس

اتیسم چیست و شناخت علایم این اختلال در کودکان

اتیسم اختلال عصبی رشدی است که در 3 سال اول زندگی کودک مشاهده می


آیا روان و جسم انسان با یکدیگر رابطه دارد ؟

بشر دارای دستگاه های متهدد و بسیاری پیچیده تعادل است که همه ی آن ها مستقیما مربوط به تنازع و بقا نیست