مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

لیست مراکز روانشناسی کشور

چگونه درباره ی مشکلات رابطه ی جنسی با همسرمان صحبت کنیم ؟

اگر برای بهبود رابطه جنسی تان اصرار دارید ، زبان بدن کافی نیست و نه شما و نه همسرتان نمی توانید ذهن خوانی کنید و باید صادقانه درباره ی نیاز هایتان حرف بزنید .