مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

لیست مراکز مشاوره تهران

حریم شخصی یا راز هایی که باید در زندگی مشترک رعایت شوند .

وقتی درباره ی این که چه چیزی را باید گفت ، تصمیم می گیرید باید در وهله ی اول میان پنهان کاری و حریم شخصی تمایز قائل شوید و آن را نباید موضوعی پیش پا افتاده یا تمایزی بی اهمیت تلقی کرد


چگونه می توان رابطه زناشویی را بهتر کرد ؟

افراد در ازدواج و خانواده در مسیر زندگی با پستی و بلندی هایی روبه رو می شوند . ممکن است مرد ها و زن ها  متوجه ناخرسندی و نارضایتی همسرشان از زندگی مشترکشان نشوند