مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

متخصص خانواده

با بچه دار شدن اولویت با بچه هاست و یا زندگی مشترک؟ مطالعات کلینیک روانشناسی در این زمینه چیست؟

این سوال را از خودتان بپرسید که آخرین باری که بدون بچه ها با یکدیگر زمان گذرانده اید کی بوده است؟


بهترین روانشناس خانواده و روان درمانگر خانواده و مشاوره خانواده در تهران

خانواده نخستین و مشمول ترین نهاد اجتماعی است در واقع تشکیل خانواده از جمله بنیادی ترین و طبیعی ترین نیازهای انسان به حساب می آید