مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مراکز روانشناسی تلفنی

روز جهانی اختلال دو قطبی !

اختلالات روانی بسیار شایع و متداول هستند و بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی در جهان ، از هر 4 نفر یک نفر در مقطعی از زندگی خود از مشکلات سلامت روانی رنج می برد .


آیا کنترل کردن همسر کار درستی است ؟

برخی از زوجین تلاش دارند که یکدیگر را کنترل کنند و آن را کاری کاملا درست می دانند از این رو ما در این متن سعی بر این خواهیم داشت که کنترل کردن در همسران را توضیح دهیم و بررسی کنیم