مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مراکز مشاوره ایرنیان

ازدواج های ممنوع از دید روانشناسی چیست ؟

امروزه آمار طلاق خیلی بیشتر از گذشته شده و حتی دیده ایم که در دوران نامزدی افراد از یکدیگر جدا شده اند و نتوانسته اند که زندگی مشترکشان را ادامه دهند .