مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مراکز مشاوره تهرانیان

ازدواج با فرد عجیب و غریب و غیر عادی چگونه است ؟

اختلال شخصیت پارانويید ، اسکیزوئید و اسکیزوتایپال به عنوان افراد عجیب و غیر عادی در نظر گرفته می شوند .


روز جهانی پیشگیری از خودکشی

خودکشی در صورتی که موفقیت آمیز باشد ، عمل مهلکی است که نمایانگر میل فرد به مردن است .