مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مراکز مشاوره خوب کجاست

هرآنچه که باید درباره کم رویی بدانید و راه های درمان کمرویی

کم رویی یک الگوی رفتاری طبیعی است که فرد در زمان مواجهه و تعامل با دیگران و یا موقعیت جدید احساس ناراحتی، اضطراب و ترس کرده و در ابراز احساس، افکار و رفتارش با مشکل رو به رو می شود.