مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مرکز

نشانه های تعادل روانی چیست؟

برای این که فرد به درستی بتواند به تعادل روانی دست یابد، و بتواند عوامل تنش زا را به خوبی مدیریت کند و تعادل لازم را ایجاد کند،


بررسی انواع مختلف اضطراب از دیدگاه روانشناس بالینی

روان شناسان و روان پزشکان فهرستی از اختلالات اضطرابی را ارائه داده اند که شامل اختلال اضطراب فراگیر، اضطراب اجتماعی، اختلال هراس، ترس از مکان های باز، هراس اختصاصی، استرس پس از رویداد می باشد.


علل جنسی خیانت و طلاق چیست؟

سواد جنسی یعنی شناسایی ویژگی های جنسی زن و مرد و سطح نیاز آن در خود و جنس مقابل که اولویت اساسی در روند زناشویی محسوب می شود.