مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مرکز انتخاب نو

قبل از ازدواج باید چه ملاک هایی را در نظر داشته باشید تا دچار شکست نشوید؟

ملاک هایی وجود دارد که توجه به آن ها قبل از تصمیم به ازدواج برای هر فردی ضروری است.


آیا کندن پوست طبیعی است ؟

مشخصه ی اختلال خراشیدن یا کندن پوست ، کندن تکراری و اجباری پوست است