مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مرکز روانشناسی ایرانی خوب

اسکیزوفرنی چیست و چه علایمی به همراه دارد ؟

اسکیزوفرنیا یکی از شایع ترین اختلالات روانی وخیم است اما ماهیت روشنی ندارد .