مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مرکز روانشناسی قبل از ازدواج

افراد چگونه نارضایتی جنسی خود را لاپوشانی می کنند ؟

ارتباط جنسی ، زوجین را به شکل خاصی به یکدیگر پیوند می دهد و هیچ چیز صمیمی تر از این نیست که با او تماس جنسی داشته باشید


آیا آینده و سر انجام یک ازدواج قابل پیش بینی است ؟

یکی از شدید ترین و بد ترین تنش ها یا استرس های زندگی ، تنش های خانوادگی و در راس آن ها طلاق است