مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مرکز مشاوره ازدواج ایرانیان

تاثیر خانواده اصلی در آمادگی فرد برای ازدواج چیست؟

 خانواده اصلی کانون شکل گیری و هویت فرد است


7 مشکل رایج در خانواده ها چیست؟

  خانواده، نخستین نهادی است که شخصیت کودکان در آن تحول می‌یابد.


4 ویروس رابطه و ازدواج چیست؟

4 مورد در رابطه هستند که بار ها در رابطه اتفاق می افتد و باعث ایجاد مشکل در رابطه می شود