مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مرکز مشاوره خانواده

اهمیت بیان عصبانیت چیست؟

بیان عصبانیت از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا عدم بیان آن می‌تواند به مشکلات روانی و اجتماعی منجر شود.


احساسات: کلید به خوشبختی و رشد شخصی

پذیرفتن احساسات یکی از عناصر کلیدی در بهبود کیفیت زندگی و رشد شخصی است.


نشانه‌های سلامت روان و عدم سلامت روان بر اساس مطالعات مشاوره روانشناسی

سلامت روان بخش مهمی از حال خوبمان است که نحوه تفکر، احساس و عمل در زندگی روزمره‌ مان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. درک نشانه‌های سلامت روان و توانایی تشخیص مشکلات احتمالی به موقع، برای حفظ زندگی تعادلی و پر معنا حیاتی است.


رابطه عاطفی یک طرفه چگونه است و چه نشانه هایی دارد؟

در دنیای امروزی، روابط عاطفی گاهی اوقات با چالش‌هایی روبرو می‌شوند که ممکن است نیاز به توجه و درک داشته باشند.


اعتماد به نفس و ارتباط ان با سلامت

از انجایی که اعتماد به نفس یکی از جنبه های مهم زندگی ما انسان هاست به اهمیت ان در سلامت می پردازیم.


پایه های اعتماد به نفس چیست و چگونه بر ما تأثیر می‌گذارد؟

اعتماد به نفس نیروی قدرتمندی است که دیدگاه‌ها، تعاملات و دستاوردهای ما را شکل می‌دهد.


۹رفتارهای سمی که باید رها کنید: کلیدهای ترک این عادات مخرب

رفتارهای سمی می‌توانند به شکل ناگهانی وارد زندگی ما شوند و بر روابط، سلامت روانی، و رشد شخصی ما تأثیر بگذارند. در این مقاله، ابعاد رفتارهای سمی را از شناسایی تا پیشگیری، با تأکید بر اهمیت جستجوی کمک حرفه‌ای از طریق مراکز مشاوره خانواده، مشاوره تلفنی، و دفاتر روانشناسی را بررسی می‌کنیم.


ز‌وجین در مقابل مشکلات چه واکنش هایی نشان می دهند؟

در عرصه ی زوج درمانی به زوج هایی که در مورد مسائل مختلف نمی توانند به توافق نظر برسند


۱۱ راهکار که رعایت کردن آن ها باعث استرس در دنیای امروزی می شود.

استرس در مفهوم عام آن عاملی است که همواره تعادل فیزیکی و روانی فرد را به هم زده


عوامل مهم برای داشتن ازدواج موفق که دختر و پسر باید به ان دقت کنند.

عوامل زیادی هستند که  تأثیرگذار بر تغییر نگرشها و ارزشهای مرتبط با ازدواج هستند  و مطالعات مشاور قبل از ازدواج  اشاره به این واقعیت دارد که عدم توازن در برقراری این پیوند اجتماعی ازدواج می تواند  آسیب های به  جامعه وارد سازد.