مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مرکز مشاوره غیر حضوری

با اضطراب ویروس کرونا چه کنیم ؟

ویروس کرونا نوع جدیدی از ویروس است که اخیرا وارد کشور شده است و علائمی نظیر تب ، سرفه و تنگی نفس را دارد


مرکز مشاوره غیر حضوری به صورت مشاوره تلفنی و مشاوره اینترنتی برای ارایه خدمات مشاوره به سراسر دنیا در کلینیک روانشناسی انتخاب نو

خدمات مشاوره غیر حضوری در مرکز مشاوره غیر حضوری  با گسترش تکنولوژی افزایش زیادی داشته است.