مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مرکز مشاوره قبل از ازدواج

چرا باید افسردگی را جدی بگیریم ؟

افسردگی از اختلالات روانی می باشد که به دلیل آن بسیاری از فعالیت های فرد ، کاهش پیدا می کند و انگیزه ای برای انجام دادن بسیاری از فعالیت ها را ندارد .