مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مرکز های مشاوره

انواع مختلف والدین و آشنایی با روش های فرزندپروری آن ها

در نظام خانواده، مسئولیت والدین پس از مسئولیت زن و شوهر، مهم ترین رکن به حساب می آید و با تولد اولین فرزند، تحولی اساسی در مسئولیت زن و شوهر پدید می آید


وسط حرف پریدن چه تاثیری در روابط دارد ؟

اکثر افراد زنان را پر حرف می دانند و وسط حرف مرد ها می پرند یکی از تحقیقات نشان می دهد که این مرد ها هستند که حرف زنان را قطع می کنند .