مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاوران ازدواج تهران

ترس ها چه نقشی در روابطمان دارند و برای مقابله آن چه باید کرد؟

راز بزرگ در رابطه های شاد، آگاهی است. زیرا فقط زمانی می توانید چیزهایی را تغییر دهید که از آن ها آگاه شوید.


طبق مطالعات مشاور خوب خانواده چگونه از احساس درماندگی در رابطه جلوگیری کنیم؟

برای این که احساس درماندگی نداشته باشید باید با افراد دور و ورتان در ارتباط باشید .


چگونه رابطه عاشقانه مان را تقویت کنیم؟

رابطه و ازدواج بدون اختلاف و دعوا وجود ندارد و انچه که اهمیت دارد شیوه کنار امدن افراد با این مسائل است.