مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاوره آنلاین ایرانی

انتظارات عاشقانه در روابط چیست ؟

روابط ناراحتی ها و اختلافات زیادی را با خود به همراه دارد و این که در رویاهایمان به دنبال کسی باشیم که با او فقط شاد باشیم دور از واقعیت است .