مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاوره انلاین

مزایای روانشناختی مرزهای قوی و ناکارامدی مرز ها چه ضرری دارد؟

تعیین مرزهای سالم از اهمیت بسزایی برخوردار است زیرا این مرزها نقش کلیدی در حفظ سلامت روانی و ارتقاء روابط افراد با دیگران ایفا می‌کنند. برای تعیین مرزهای سالم، می‌توان از مراحل زیر استفاده کرد:


روز جهانی روان درمانی

روان درمانی امری پیچیده است و تعریف واحدی برای آن وجود ندارد و بسته به گرایشی که دارد به صورت روابط میان فردی ، مراقبت از سلامتی ، رفع مشکلات اجتماعی ، بر قرار کردن رابطه ، و موارد دیگر دانست .