به مناسبت روز جانی روان درمانی می خواهیم که در ادامه درباره ی آن صحبت کنیم . روان درمانی امری پیچیده است و تعریف واحدی برای آن وجود ندارد و بسته به گرایشی که دارد به صورت روابط میان فردی ، مراقبت از سلامتی ، رفع مشکلات اجتماعی ، بر قرار کردن رابطه ، و موارد دیگر دانست . طبق نظر مشاور تلفنی روان درمانی کاربرد آگاهانه اصول روانشناختی است که به افراد کمک شود تا رفتار ها ، شناخت ها ، هیجان ها  و یا ويژگی های شخصی دیگر خود را در مسیری مطلوب تغییر دهند . 

روان درمانی چه اهدافی را دنبال می کند ؟

روان درمانی اهداف متفاوتی را دنبال می کند که یکی از آن ها ، بر طرف کردن علائم موجود می باشد و یکی از اهداف اساسی از بین بردن و تقلیل دادن رنج و درد بیمار است و در واقع به فرد کمک می شود تا محدودیت هایی که این درد و رنج به فرد تحمیل کرده است را بر طرف ساخت . مورد دیگر تغییر علایم موجود می باشد که بر طرف کردن کامل علایم بیماری بعضی از شرایط جلوی رسیدن به این هدف را می گیرند . این موانع عبارت است از نبودن انگیزه ی کافی ، محکم نبودن شخصیت ، محدودیت های زمانی و مالی بیمار . افراد را نمی توانیم به طور کامل معالجه کنیم ولی می توانیم تغییراتی را در او ایجاد کنیم تا زندگی بهتری داشته باشند . از اهداف دیگر ، متوقف کردن علایم موجود می باشد که برای جلوگیری از وخیم تر شدن بعضی از بیماری های روانی اسکیزوفرنی مزمن و شدید می توان از روان درمانی استفاده کرد ولی احتمال معالجه کامل وجود ندارد ولی کاهش علایم بسیار مفید خواهد بود و افراد می توانند به کمک درمان ارتباط مریض با واقعیت را تداوم ببخشیم و از قطع ارتباط کامل او با جهان جلوگیری کنیم . مورد دیگر ، این که روان درمانی در مسائل خانوادگی ، شغلی ، اجتماعی ، تحصیلی و مانند آن ها جنبه های عاطفی دارند و با این روش می توان از بر طرف کردن علایم به تصحیح الگوهای غلط بین فردی و اجتماعی استفاده کرد . و هدف دیگر این که تقویت رشد و تکامل جنبه های سالم و مثبت شخصیت می باشد . بر اساس مطالعات مشاوره انلاین در خصوص درمان سه رویکرد اصلی روانکاوی ، رفتار شناسی و انسان گرایانه راه های اساسا متفاوتی را برای بررسی انسان و مشکلات عاطفی و رفتاری او ارائه می دهند و مشاوره به روش های گوناگون فردی ، گروهی ، خانوادگی ، تلفنی و ... می باشد . روان درمانی می تواند روند طولانی مدتی داشته باشد و اکثر درمانگران برای رسیدن به نتیجه مطلوب مدت زمان طولانی را مد نظر دارند و روانکاوی کلاسیک فرویدی هنوز پر هزینه و طولانی ترین نوع روان درمانی محسوب می شود . 

مشاوره چیست و چه اهدافی را دنبال می کند ؟

در کنار مواردی که گفتیم عقاید گوناگونی در مورد اهداف مشاوره و روان درمانی وجود دارد که چند نمونه از اهداف مشاوره و روان درمانی را بیان می کنیم . یکی از آن ها بینش است و فهم و علایم اختلالات روانی که موجب افزایش ظزفیت فرد برای کنترل نسبی بر احساسات و رفتار ها می شود . مورد دیگر ارتباط با دیگران می باشد افزایش توانایی فرد برای شکل دهی و حفظ روابط رضایت بخش با دیگران است و خود آگاهی مورد دیگر است که آگاهی بیشتر از افکار و احساساتی که واپس زده و انکار شده اند و همچنین در ایجاد تفکر مثبت نسبت به خود می باشد و همچنین به فرد کمک می کند تا در جهت آگاهی بیشتر قدم بردارد و هم چنین آموزش حل مسئله می باشد و پیدا کردن راه حلی برای مشکل مشخص می باشد و آموزش روانی که توانبخشی فرد در جهت درک نظریات و راهبر ها برای کنترل و درک رفتار می باشد . طبق نظر روانشناس بالینی کسب مهارت های اجتماعی مااند کنترل خشم و خویشتن داری می باشد و همچنین می توان به تغییر شناختی ، تغییر رفتار و جایگزین کردن الگو های رفتاری سازگار و جایگزین کردن باور های معقول ، قدرت بخشی به فرد و باز یابی برای کمک به فرد در جهت جبران رفتار تخریبی گذشته اشاره کرد . 

مشاوره و روان درمانی چه نتایجی به دنبال دارد ؟

طبق نظر مشاوران مراکز مشاوره حل شدن مشکلات زندگی یکی از نتایجی است که می توان به آن اشاره کرد . حل شدن ممکن است شامل رسیدن به یک درک و دورنمایی از مشکل ، به قبول مشکل و یا انجام کار هایی برای تغییر وضعیتی که باعث مشکل شده است ، باشد . مورد دیگر یادگیری می باشد و به فرد کمک می کند که درک ، مهارت و راه حل جدیدی را کسب کند تا بتواند مشکلات مسابه را در آینده حل کند و در نهایت الحاق به جامعه می باشد و در واقع ظرفیت و انرژی فرد را گسترش می دهد و در نتیجه فرد می تواند در بهبود وضعیت فرد