مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاوره بعد از ازدواج

زندگی با همسر شخصیت افسرده چگونه خواهد بود ؟

زندگی با شریک زندگی که مبتلا به برخی از اختلالات روانی می باشد ، سخت تر است


چه دلایلی باعث بی وفایی و خیانت مردان می گردد ؟

خیانت و بی وفایی نتیجه ی یک ازدواج بد نیست و هزاران ازدواج بد وجود دارد که کارشان به خیانت نمی کشد و در عین حال ، هزاران رابطه خیانت وجود دارد