مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاوره بعد از طلاق

چرا بعضی ها وسواسی می شوند ؟

زمانی که می گوییم فردی وسواسی است در واقع به یک نوع اختلال روانی که به آن اختلال وسواسی جبری می گویند مبتلا می باشد