مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاوره تلفنی طلاق

4 تاثیر اساسی طلاق زوجین بر فرزندان از دیدگاه روانشناس کودک و نوجوان

طبق نظر روانشناس طلاق مرکز مشاوره طلاق  ، جدایی و طلاق والدین در دوران کودکی بیشتر از هر زمان دیگری به فرزندان صدمه وارد می کند