طبق نظر روانشناس طلاق مرکز مشاوره طلاق ، جدایی و طلاق والدین در دوران کودکی بیشتر از هر زمان دیگری به فرزندان صدمه وارد می کند اما تاثیرات آن در سنین نوجوانی کمتر از تاثیر آن در دوران کودکی نیست و عواقب و عوارض جدی را در این دوران نیز به همراه دارد. اگر والدین آگاهانه برخورد کنند باز کودک و نوجوان با برخی از احساسات افکار و مشکلات رو به رو خواهند شد :

·        اضطراب ، نفرت ، خجالت ، غم ، درماندگی ، نا امیدی

·        تغییر در سطوح و نوع روابط خانوادگی و اجتماعی در حال و آینده

·        نادیده گرفته شدن عواطف و احساسات فرزند

·        نقش واسطه گری و پیغام بری میان والدین

·        تنش ورود نا پدری یا نا مادری و تغییر ساختار و قوانین حاکم بر خانواده و....

 

اثرات مشاجره های خانوادگی بر روی فرزندان چیست ؟

طبق نظر روانشناس کودک  خطرناک ترین مسئله مشاجره و هر نوع رفتار خشونت آمیز ، ناسزا گفتن و بی احترامی و بی محلی زوجین در برابر فرزند می باشد تنها حالتی که می تواند در برابر کودکان مناسب باشد موقعی است که پدر و مادر با حفظ آرامش خود نظرات و اعتراض های خود را شفاف و محترمانه بیان کنند و در نهایت به توافق برسند و در این حالت کودک دچار تنش نشده و یاد می گیرد که افراد نه تنها می توانند نظری متفاوت و حتی مخالف داشته باشند بلکه می توانند به خوبی همدیگر را تحمل کرده و به نظرات یکدیگر احترام بگذارند و به تفاهم برسند. مهم ترین اثرات روحی مشاجره های والدین به کودکان  شامل افسردگی ، اضطراب ، اختلال بر قراری ارتباط و سازگاری ، ترس ، اختلال در خواب ، مشکل یادگیری و توجه می باشد.

 

4 تاثیر اساسی طلاق زوجین بر فرزندان از دیدگاه روانشناس کودک و نوجوان و مشاور طلاق :

1)     تاثیر طلاق در زندگی آینده فرزندان :

طبق نظر مشاور روانشناس انتخاب نو روانشناسی طلاق ، کودکان طلاق معمولا نسبت به کودکان عادی بیشتر در معرض شکست در ازدواج خود و طلاق هستند . مطالعات روانشناسی نشان می دهد که احتمال طلاق در افرادی که در خانواده طلاق گرفته بزرگ شده اند بیشتر است. و از عوامل مهم می توان به توجه زیاد و افراطی و یا کم توجهی والدین به فرزندان در دوران کودکی به دلیل مسائل طلاق و تاثیر آن بر زندگی آینده کودک و نوجوان می باشد.

 

2)     مشکلات تربیتی :

نا هماهنگی میان زندگی کودک با پدر و مادرش و تک والد بودن مشکلات خاص خود را در تربیت کودکان ایجاد می کند زیرا که کودکان به زندگی در کنار دو والد خود نیاز دارند و در صورت عدم وجود یکی از آن ها نقش آموزی دچار مشکل خواهد شد.

 

3)     مشکلات هویتی:

جدایی و پراکنده شدن خانواده و نداشتن دو سر پرست و تک والدی بودن در زندگی اجتماعی و روانی او و همچنین هویت فردی و خانوادگی او تاثیر می گذارد پراکنده شدن خانواده،  کودکان را از فواید زندگی خانوادگی محروم می کند و هویت او را مختل می کند.

 

4)     احساس گناه :

احساس مسئولیت و یا گناه در جدایی و طلاق والدین در کودکان و نوجوانان به دلیل این که ممکن است این طرز فکر را داشته باشند که در جدایی مادر و پدر خود نقش دارند و این فکر ممکن است اثرات زیان باری را ایجاد کند به همین دلیل با مشورت با یک روانشناس کودک خوب در کلینیک روانشناسی می تواند بسیار مناسب باشد .

 

 


آیا طلاق تصمیم درستی خواهد بود ؟

با استفاده از بهترین روانشناس طلاق  و مشاوره طلاق با ریشه یابی مشکل در رابطه خود به درمان اقدام کنید و با یادگیری و استفاده از راه کار ‌های درست، پایه‌ و اساس  زندگی زناشویی مشترک  را محکم تر کنید و نجات دهید. استفاده از مشاوره روانشناسی مرکز مشاوره  می ‌تواند برای زوجین و خانواده ها و فرزندان مفید باشد .کمک کننده باشد.

جهت انجام مشاوره پیش از طلاق ، مشاوره پس از طلاق و مشاوره تلفنی طلاق توسط متخصص روانشناسمرکز روانشناسی انتخاب نو می توانید با شماره تلفن های 22593216 و 22795735 تماس بگیرید.