مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاوره روانشناسی عالی

مردان بخوانند: رازهایی که خانم ها مایلند شما بدانید.

بین زنان و مردان تفاوت های بساری وجود دارد که همین تفاوت ها میان دو جنس سبب بروز مشکلات و اختلافات زیادی بین زن و شوهر می شود.


عوامل زمینه ساز اضطراب و واکنش مناسب در مواجه شدن با آن بر اساس مشاوره روانشناسی عالی

عوامل زمینه ساز که در ایجاد اضطراب نقش دارند و در این متن می خواهیم به آن اشاره کنیم عبارت است از: