مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاوره قبل از طلاق در تهران

الگوهای تربیتی اشتباه دوران کودکی و تاثیرات آن بر بزرگسالی چیست ؟

اغلب ما با این فکر بزرگ می شویم که با ما ، به گونه ای طبیعی و قابل انتظار رفتار شده است ، حتی موقعی که دچار بی توجهی قرار گرفته ایم .