مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاور تلفنی خوب

راه های مدیریت خلق و خوی چیست؟

حال بد را می‌توان به شکلی کلی به عدم رضایت یا خوشحالی از وضعیت فعلی تعریف کرد. این احساس می‌تواند از تنش‌های روزمره گرفته تا مسائل جدی تر مانند اختلالات روانی متفاوت باشد.


مشاور تلفنی و ارتباط با مرکز مشاوره

مشاوره تلفنی کاربرد بسیار خوبی برای افرادی دارد که با کلینیک روانشناسی و مشاور نمی توانند به صورت حضوری ارتباط داشته باشند.