مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاور متخصص نوجوانان

بعد از دعوا با همسر چطور برخورد کنیم ؟

دعوا و بحث یک اتفاق کاملا طبیعی در هر رابطه ای می باشد اما این که در هنگام دعوا چه می کنید و چه می گویید و یا بعد از آن چه واکنشی دارید خیلی اهمیت دارد .