مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مطب خوب روانشناسی

آزار جنسی و ضربه ی عاطفی ناشی از آن چگونه است ؟

اگر که فردی در کودکی مورد مزاحمت جنسی قرار گرفته است و یا این که این آزار از سوی اعضای خانواده ، دوست ، یا مقامی مسئول و یا یک غریبه بوده است


چرا افراد خانواده از همدیگر دور می شوند ؟

خانواده به عنوان نهادی مهم از جامعه است و در جامعه ی ما به خانواده ارزش بسیار زیادی قائل می شوند