اگر که فردی در کودکی مورد مزاحمت جنسی قرار گرفته است و یا این که این آزار از سوی اعضای خانواده ، دوست ، یا مقامی مسئول و یا یک غریبه بوده است و یا این که فرد به خاطر این اتفاق تحت درمان قرار گرفته و یا موضوع را به خانواده ی خود خبر داده است یا نه و همچنین ارزش ها و باور هایی که به اشخاص در زمینه ی مسائل جنسی به فرد آموزش داده شده است و یا این که فرد از روابط نا مشروع یکی از والدین خود خبر داشته و همچنین رخداد تجاوز می تواند زندگی فرد را به شدت تحت تاثیر بگذارد . بر این اساس موارد گفته شده می تواند آسیب هایی را برای فرد ایجاد کند که در ادامه به این آسیب ها اشاره می کنیم .

اعتیاد جنسی یا نا توانی جنسی :

طبق نظر متخصص جنسی کسانی که قربانی آزار و اذیت جنسی هستند ، نسبت به روابط جنسی و مسائل مربوط به آن یک اشتغال ذهنی بیش از حد پیدا می کنند و یا این که به طور کلی از آن بیزار می شوند ، به طوری که تمایل جنسی خود را کاملا از دست می دهند و دچار نا توانی جنسی می شوند . افرادی که مورد آزار و اذیت جنسی قرار می گیرند و برای حل آن تحت درمان قرار نمی گیرند در آینده و ازدواجشان با مشکلاتی رو به رو خواهند شد و در واقع قادر نخواهند بود از روابط جنسی با همسرشان لذتی ببرند . مورد آزار قرار گرفتن در دوران کودکی احساس ضعف و خشمی را به دنبال می آورد که اگر برای حل آن ها مشاوره دریافت نکرده باشند مشکلاتی را در زندگی خود خواهد داشت . به این نکته باید اشاره کرد که افراد اگر مورد مزاحمت جسمانی قرار نگرفته باشد ، اما در کودکی شاهد رفتار های جنسی غیر طبیعی بوده احتمال به وجود آمدن مشکلات ، وجود خواهد داشت .

ترس از صمیمیت :

بر اساس مطالعات انجام شده در زمینه ی مشاوره تنهایی نشان می دهد که این امکان وجود دارد که قربانیان آزار و اذیت جنسی ، با حد و مرز های عاطفی و احساسی دچار مشکل می شوند . به این صورت که از لحاظ احساسی یا زیاده از حد منفعل هستند و هیچ حد و مرزی درباره ی آن نمی شناسند و یا این که به طور کامل هر گونه احساسات و عواطف را کنار می گذارند . بیشتر افرادی که مورد تعارض جنسی قرار گرفته اند ، اجازه نمی دهند از لحاظ عاطفی به آن ها نزدیک شوند . همچنین افرادی که در کودکی به هر دلیل به آن ها آموزش داده شده است که نسبت به مسائل جنسی احساس شرمندگی و خجالت داشته باشند که این می تواند از طریق تعالیم مذهبی ، نظم و انضباط سخت والدین و تنبیه شدن به خاطر این مسائل ، باعث خواهد شد که از لحاظ روحی و جنسی با کسی صمیمی نشوند و یا در این موضوع مشکل داشته باشند .

مشکل اضافه وزن :

کسانی که در کودکی مورد تعارض و خشونت جنسی قرار گرفته اند ، با ساختن پوشش دفاعی به دور کودک آسیب دیده ی درونشان ، خود را نا خود آگاه از هر گونه درد احتمالی دور نگه می دارند . اما نمی توانیم بگوییم که همه ی افرادی که چاق هستند در کودکی مورد آزار قرار گرفته اند . بلکه منظور ما این است که ممکن است که یکی از دلایل اضافه وزن در برخی از انسان ها مورد آزار و اذیت قرار گرفتن در سنین کودکی می باشد .

انحراف و انحطاط جنسی :

طبق نظر مشاوران مطب خوب روانشناسی بازماندگان آزار و اذیت جنسی در دوران کودکی ، ممکن است که در  دوران بزرگسالی به رویا پردازی درباره ی مسائل جنسی و یا بی بند و باری جنسی رو بیاورند و این سردرگمی آنان را در قبال مسائل جنسی به طرزی آشکار نشان می دهد . 

مواردی که گفته شد این را نشان می دهد که افرادی که در کودکی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته اند در سنین بزرگسالی و در ازدواج شان با مشکلاتی رو به رو خواهند شد . اما این به این معنی نیست که هرگز جرئت نکنید با فردی که نقطه ضعفی دارد ، وارد رابطه شوید . همه ی ما انسان ها کوله باری از احساسات و عواطف حل نشده رابا خود به همراه داریم و با ازدواج کردن این کوله بار ها را خواسته و یا نا خواسته وارد ازدواج و رابطه ی خود می کنیم . هدف ما از بیان کردن موارد گفته شده و آگاه کردن به این موضوع که اگر افراد ار سوابق روانی و عاطفی همسرشان اطلاع داشته باشند و همچنین قبل از آن مطلع شدن از دلایل ضعف خودمان در برخی رفتار ها و به عبارتی دلایل نقطه ضعف هایمان می تواند در ازدواج و روابط ما با اطرافیان بسیار تاثیر گذار باشد . داشتن رابطه ای صمیمی با کودکانمان و صحبت کردن با آن ها می تواند ما را از دنیای درون آن ها مطلع سازد و در این صورت می توانیم بدون این که دیر شود به درمان مشکلات کودکانمان کمک کنیم و در نتیجه می توانیم آینده ای روشن را برای آن ها بسازیم . درمان چنین مشکلاتی و مشورت با روانشناس یکی از موارد مهمی می باشد که هر فردی باید به آن توجه داشته باشد و نباید آن را نادیده گرفت .