مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مطب روانشناسی ایرانیان

تداوم در زندگی مشترک امروزی چگونه میسر می شود ؟

اگر شرایط اقتصادی جامعه را یک عامل خنثی در نظر بگیریم ، ازدواج کار ساده ای به نظر می آید اما تداوم بخشیدن به آن به سادگی ازدواج کردن نیست .


آیا در رابطه ی خود با همسرتان او را به عنوان الگو و آموزگار قرار داده اید ؟

زمانی که دانشجویی عاشق استاد خود می شود و یا بازیگر جوانی که عاشق کارگردان خود می شود و .... تمامی آن ها مرتکب یک اشتباه مشترک شده اند .