مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مطب فوق تخصصی رواشناسی

سواد عاطفی چه تاثیری در روابط زناشویی خواهد داشت ؟

در ازدواج نیاز های عاطفی زوجین نسبت به یکدیگر تامین شود و این نقش مهمی را در بهبود روابط زناشویی دارد .