مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

کارگاه روانشناسی تحلیل رفتار متقابل

مشاور روانشناس در کارگاه های روانشناسی چه چیزهایی را آموزش می دهد؟

مشاور روانشناس معمولا به برگزاری کارگاه های روانشناسیبرای آموزش دست جمعی افراد در موضوعات مختلف روانشناسی در کلینیک روانشناسی می پردازند.