مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

کلینیک افسردگی

مشکلاتی که فرزندان والدین معتاد دارند ، چیست ؟

اعتیاد بلای خانمان سوز برای جامعه و خانواده می باشد و به شدت خانواده و فرزندان را تحت تاثیرات منفی فراوانی قرار می دهد .


دلیل کندن مو در افراد چیست ؟

تریکوتیلومانیا یا وسواس کندن مو اختلال مزمنی است که مشخصه ی آن کندن مکرر مو به خاطر تنش زیاد است