مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

کلینیک روانشناسی خوب در شمال تهران

زندگی با همسر شخصیت افسرده چگونه خواهد بود ؟

زندگی با شریک زندگی که مبتلا به برخی از اختلالات روانی می باشد ، سخت تر است


راه های تاثیر گذاری بر دیگران چیست ؟

همه ی ما می خواهیم در زندگی شخصی و حرفه ای خود روی اشخاص تاثیر بگذاریم . انگیزه ی ما می تواند پیروزی در یک حرفه ی جدید ، حفظ دوستی ، تغییر رفتار یا بهبود روابط خانوادگی و زناشویی باشد