همه ی ما می خواهیم در زندگی شخصی و حرفه ای خود روی اشخاص تاثیر بگذاریم . انگیزه ی ما می تواند پیروزی در یک حرفه ی جدید ، حفظ دوستی ، تغییر رفتار یا بهبود روابط خانوادگی و زناشویی باشد .اما چگونه این کار را کنیم ؟ چگونه می توانیم به شکلی قدرتمند و با رعایت اصول اخلاقی بر زندگی دیگران تاثیر بگذاریم .طبق نظر مشاوران کلینیک روانشناسی خوب در شمال تهران به 3 روش می توان در زندگی دیگران نفوذ کرد 1) الگو و سرمشق شدن 2) علاقه نشان دادن 3) آموزش دادن

 

از منفی گویی و نا مهربانی به ویژه به هنگام خستگی و عصبانیت احتراز کنید . 

زمانی که شما انتقاد نکنید و نا مهربان نباشید نشانه ی تسلط شما به خودتان می باشد . اگر الگویی برای خویشتنداری نداشته باشیم به احتمال زیاد ناراحتیمان را سر دیگران خالی می کنیم . و برای غلبه بر دشواری ها ، برای اطلاع از انگیزه ها ، برای رسیدن به شناخت و بررسی تکانه های خود به الگو و سر مشق احتیاج داریم . 

با دیگران شکیبا باشید .

 در شرایط فشار ما تحمل خود را از دست می دهیم و نا شکیبا می شویم . ممکن است حرف هایی بزنیم که منظوری نداریم و یا به جای استفاده از کلام از روی احساس ها و نگرش های خود حرف می زنیم . ممکن است انتقاد کنیم . شکیبایی ، ایمان ، امید و عشق در عمل است . زندگی فرصت های زیادی را برای تمرین شکیبایی به ارمغان می آورد .

میان اشخاص و رفتار و عملکرد آن ها تفاوت بگذارید .

در حالی که ممکن است رفتار های نا خوشایند را نپذیریم و عملکرد بد را تصدیق نکنیم باید احساس ارزشمندی دیگران را تقویت کنیم . از هر گونه مقایسه کردن بپذیریم . باید میان شخص و رفتار او تمیز قائل شویم .

خوش قول باشید 

با قول دادن به دیگران و با ایستادن بر سر آن روی آن ها تاثیر مطلوب می گذاریم . قول دادن و متعهد شدن به آن قول احساس خوشایندی را به همراه خواهد داشت اگر نمی توانید روی قول خود بایستید بهتر است که قول ندهید و متعهد نشوید . 

پایبند مهر و عشق باشید .

طبق نظر روانشناسان مراکز روانشناسی غیر حضوری اشخاص و کسانی مه رفتار جدی و خشن دارند معمولا دل نازک هستند اگر با تمام وجود به آن ها گوش بدهیم و از صمیم قلب به حرف هایشان گوش دهیم به دل نازک بودن آن ها پی خواهیم برد . با محبت کردن به دیگران ، با مهر ورزیدن به اطرافیان و بدون هیچ چشمداشتی می توانیم برای دیگران تاثیر گذار باشیم با محبت کردن به دیگران احساس ارزشمندی آن ها را افزایش می دهید .

آیا دیگران را درک می کنید و به آن ها توجه دارید ؟

در روابط خانوادگی و دوستی درک کردن و توجه کردن عامل مهمی می باشد که وجود آن ضروری می باشد تماس با تلفن بهترین مشاور خانواده و در خواست راهنمایی از آن ها می تواند تاثیر گذارترین عامل ها را جهت تقویت رابطه بیان کند .

ابتدا بفهمید .

ابتدا بفهمید تا فهمیده شوید و به هنگام برقراری ارتباط با دیگران باید به آن ها توجه کنیم ، باید حضور کامل داشته باشیم و همدلی با آن ها بسیار مناسب خواهد بود یعنی باید از دریچه ی چشم آن ها به دنیا نگاه کنیم . این کار مستلزم شجاعت و شکیبایی و داشتن احساس امنیت خاطر است . اما تا زمانی که دیگران احساس نکنند شما آن ها را درک می کنید اجازه ی نفوذ به خود را نخواهند داد .

اشتباهات خود را بپذیرید و پوزش بطلبید . 

وقتی با کسی روابط به شدت نا خوشایند داریم احتمالا باید بپذیریم که تا حدی تقصیر به گردن ماست . وقتی کسی به شدت می رنجد معمولا در شرایطی قرار می گیرد که دیگران را مسبب ناراحتی قلمداد می کند . اشتباهات خود را باید قبول کنیم و آن ها را توجیه نکنیم . 

رفع مشاجرات :

به مشاجره ها و تعارض ها جواب ندهید و بی اعتنایی کنید و زمانی که خونسرد باشید طرف مقابل به حرف های غیر مسئولانه خود پی خواهد برد و باید تلاش ما این باشد که در چنین موقعیت های مسموم قرار نگیریم .

شخص و شرایط را بپذیرید .

قدم اول برای تغییر دادن و اصلاح دیگری ، پذیرفتن او به همان شکلی است که هست . چیزی بیش از داوری و مقایسه و بی اعتنایی به دیگران باعث تدافعی شدن نمی شود وقتی کسی را می پذیرید و ارزش او را تایید می کنید نیاز به دفاع از خودش را بر طرف می سازید و این گونه امکان بهبود و اصلاح را فراهم می کنید . پذیرفتن به معنای قبول نقطه ضعف دیگران یا عقاید آن ها نیست و اصل موضوع این است که باید این را پذیرفت که هرکسی به طرزی می اندیشد و احساس می کند .

باید این موضوع را به خاطر داشت که برای داشتن روابط موفق باید پیوسته تعهدات خود را در قبال دوستان ، همکاران و افراد خانواده تجدید کرد و توجه داشت که روابط ما با دیگران اهمیت فراوانی دارد از این رو زمانی که با مشکلاتی مواجه می شویم که قابل حل نیستند و به عبارتی توانایی حل آن را نداریم می توانیم از طریق واتساپ کلینیک روانشناسی با مشاوران حاذق مشورت کنیم و با یادگیری مهارت های روانشناختی سطح اطلاعات خود را در داشتن روابط موثر و تاثیر گذاری بر دیگران گام برداریم .