مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

کلینیک روانشناسی در ایران

چرا باید زندگی زناشویی را نجات داد ؟

آمار طلاق همیشه وخیم و رو به افزایش است . و تحقیقات نشان می دهد که نیمی از طلاق ها در 7 سال اول ازدواج روی می دهد .