مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

کلینیک روانشناسی در ایران

اعتیاد به کنترل دیگران چیست و چه اثراتی به همراه دارد ؟

می توان گفت که اگر می خواهند کسی را که به کنترل دیگران نیاز  دارد ، توصیف کنند نام قربانی می نهند


چرا باید زندگی زناشویی را نجات داد ؟

آمار طلاق همیشه وخیم و رو به افزایش است . و تحقیقات نشان می دهد که نیمی از طلاق ها در 7 سال اول ازدواج روی می دهد .