مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

کودک

چه اتفاقی به فرزندان می افتد وقتی والدین به گوشی خودشان اعتیاد پیدا می کنند ؟

دوران کودکی که با محرومیت و تجربه های بد همراه است در آینده به احتمال بیشتری به مشکلات سلامت روان منجر می شود


مشاور تلفنی در مرکز مشاوره تلفنی 9099071646

در مقالات قبلی مشاوره تلفنی سعی مان براین بود که بتوانیم شما را با دکتر روانشناس تلفنی که در حیطه های مشاوره ازدواج تلفنی ومشاوره خانواده تلفنی فعالیت می کنند آشنا کنیم