وقتی با فردی خودشیفته یا با فردی که ویژگی های خود شیفته دارد، سروکار دارید، به خاطر داشته باشید که او به خصوص در مورد رفتار خودش، فرد آگاهی نیست. هدف اولیه شخص خود شیفته این است که در خودش احساس خوبی پدید بیاورد حتی اگر شده با هزینه کردن از دیگران. ممکن است بی توجهی، گستاخی و نظر دادن نا همدلانه اش اعمالی آگاهانه باشند و اکثر اوقات ، به طور مشخصی نمی تواند توجه چندانی به احساس های شما نشان دهد و بیشتر افراد خودشیفته به دیگران و احساساتشان بی اعتنایند. طبق نظر روانشناسان خانواده مهم است که گفته ها و کارهای فرد خود شیفته را به خود نگیرید و به خاطر داشته باشید که در دنیای فرد خودشیفته، او مرکز جهان است و به این معنی نیست که او هیچ احساسی ندارد یا نمی تواند به دیگران توجه کند بلکه به این معنا است که نیازهای او همواره در اولویت قرار دارند. در ادامه به راهکارهایی برای ارتباط با افراد خودشیفته را بیان می کنیم که به شما کمک می کند شرایط بهتری را ایجاد نمایید.

توجه داشته باشید که فرد مبتلا به اختلال شخصیت خود شیفته نیاز زیادی به فضای شخصی دارد . اگر به صمیمیت بیش از حد اصرار کنید احساس خفگی خواهد کرد و برای دور کردنتان به شما حمله خواهد کرد. به همین دلیل از اصرار برای صمیمیت بیشتر پرهیز کنید.

زمانی که فرد خود شیفته شروع به انتقاد از شما کرد، بلافاصله به او تذکر بدهید. هر چقدر که اجازه دهید از شما انتقاد کند ، او بیشتر به شما بی احترامی خواهد کرد . چنین افرادی فقط به کسانی که احساس می کنند با آن ها همتراز هستند، احترام می گذارند. آن ها به دنبال رابطه برقرار کردن با فردی هستند که از او موقعیت بالتری داشته باشند تا بتوانند او را کنترل کنند ، برای این که یک فرد خود شیفته به کس دیگری توجه کند، باید از او احترام ببیند.

طبق نظر روانشناس ازدواج همواره تشخیص دهید که انتقاد او نشانه ی کدام یک از موارد زیر است. مورد اول این که به فاصله داشتن از شما نیاز دارد و می خواهد که دور باشد مورد دوم این که احساس می کند از خودش احساس رضایت ندارد و در اخر این که شما را امتحان می کند تا ببیند با او در یک سطح هستید یا خیر. در برابر انتقاد ها و ایراد گرفتن های طرف مقابل بایستید و از او بپرسید که به فاصله ی بیشتری نیاز دارد و مراقب باشید با سوال کردن از او یا بحث کردن با او در دام انتقادش نیفتید.

اگر از او شکایتی دارید آن را به صورت شفاف و محکم بیان کنید و حاشیه نروید و سعی کنید آن را با احساسا و ظرافت بیان نکنید زیرا که از این کار خوشش نمی آید و او را عصبانی می کند. و همچنین آه و ناله نکنید و مثل یک فرد قربانی برخورد نکنید زیرا از چنین افرادی بیزار هستند و وقتی آن ها این چنین برخورد کنند احترامشان به آن ها را از دست می دهند. 

اجازه ندهید که شریک زندگیتان شما را اسیر خود کند سعی کنید کارهایی انجام دهید که دوست دارید و وارد صحبتی نشوید که دوست دارید . 

بر اساس گفته ی مشاوران روانشناس اگر تغییر مثبتی در رفتارش ایجاد کرد، حتما  به آن اشاره کنید ولی زیاد به آن متمرکز نشوید زیرا ممکن است احساس آسیب پذیری شدیدی را تجربه کند و یا غرورش جریحه دار شود و از دستتان عصبانی شود. فقط به منظور آگاهی اشاره ای به آن بکنید و به خاطر آن از او تشکر نمایید.

انتقاد سازنده ممکن است در فرد خود شیفته احساس عمیقی از زخم خوردگی را ایجاد نماید. اگر که آن ها را انتقاد تلقی کند و واکنش شدیدی نشان دهد هرگز تعجب نکنید و ممکن است که حتی بد اخلاقی کند و قهر نماید و از آن مکان بیرون برود و یا به شما نا سزا بگوید. در چنین شرایطی برای بهتر شدن موقعیت به او بگویید که قصد خدشه دار کردن احساساتش را نداشتید.

سعی کنید که همواره در رابطه از جانب او مورد احترام قرار بگیرید و در این صورت است که نمی تواند به احساسات شما لطمه بزند و یا واکنش منفی به شما نشان دهد و اجازه هر گونه موردی که به شما آسیب می زند را ندهید.زیرا که اگر احترامش نسبت به شما را از دست بدهد ممکن است برگرداندن آن غیر ممکن باشد. اگر که به او اجازه داده اید شما را کنترل کند و یا به او التماس کرده باشید که شما را آسیب پذیر بداند و وقتی با او صحبت می کنید به شما توجه نمی کند و .... از نشانه های این است که احترامی برای شما قائل نیست و زندگی در چنین شرایطی بسیار دشوار خواهد بود . در چنین شرایطی کمک گرفتن از فردی متخصص در مطب روانشناسی مفید خواهد بود. زیرا که ممکن است نسبت به فرد مقابل خود به خاطر اهانت ها و تحقیر ها و تحمل هایی که کرده اید خشم زیادی داشته باشید به همین دلیل برای غلبه بر خشم مشورت با آن ها عاقلانه خواهد بود.