زنانی هستند که از خود گذشتگی و خدمت به مرد ها را بسیار درست می دانند و مهم ترین دلیل جذابیت برای مردان می باشد و مرد ها هم مترصد کسانی بودند که که به آن ها کمک کنند ، به آن ها احساس امنیت خاطر بدهند . این نوع محبت بی تناسب سال هاست که وضع به همین شکل بوده و بسیاری از افسانه ها نیز حکایت از آن را دارد . مثل داستان دیو و دلبر که دختری بود که با دیوی آشنا شده و برای نجات پدرش با او زندگی می کند و شرایطی پیش می آید که دختر از او خوشش می آید و در این زمان تحول ایجاد می شود و دیو از پوست حیوان خارج شده و به شکل انسان در می آید . در صحبت ها و آن چه که رایج است این است که می گویند با مهر و محبت اشخاص را تغییر دهیم و می توانیم انسان های بهتری بسازیم و اگر زن باشد ، این را وظیفه ی خود می داند . وقتی کسی مطابق میل ما رفتار نمی کند سعی می کنیم که او را تغییر دهیم . زنانی که گرفتار محبت بی تناسب هستند نیاز دارند که نزدیک ترین بستگانشان را به شکلی کنترل کنند . نیاز به کنترل دیگران از کودکی سر چشمه می گیرد ،، زمانی که کودک احساساتی نظیر هراس ، خشم ، تنش ، احساس شرم و دلسوزی به خود و دیگران را تجربه می کنند . کودکی که در این شرایط بزرگ می شود به قدری تحت تاثیر عواطف خود قرار می گیرد که اگر نتواند روشی برای حراست خود پیدا کند ناتوان می شود . و پیوسته انکار کرده و نیاز به کنترل را در خود متوجه می شود . برای این که کودک با سلامت روانی را تربیت کنید می توانید با تلفن مشاوره کودک تماس بگیرید .

در خانواده های ناسالم همیشه انکار به واقعیت وجود دارد مسائل هر اندازه جدی باشند خانواده ناسالم نمی شود مگر آن که انکاری در کار باشد . از آن گذشته ، اگر هر یک از اعضای خانواده بخواهد این انکار را مثلا با توصیف موقعیت خانواده به شکل دقیق و صحیح آن بشکند ، سایر افراد  خانواده معمولا در برابر او مقاومت می کنند و اغلب سعی می کنند با تمسخر و یا روش های دیگر ، شخص پای از خط بیرون گذاشته را به مسیر قبلی خود باز گردانند . اگر این اتفاق نیوفتد ، عضو خاطی خانواده را از دایره محبت ، توجه و پذیرشی خود خارج می کنند . در واقع کسی که از انکار استفاده می کند به واقعیت بی توجه می شود و چشم و گوش خود را می بندد تا نتواند آن چه را که دیگران می گویند را بشنود و باور کند . رو به رو شدن با چنین مواردی خانواده را تهدید می کند و استفاده از این مکانیزم دفاعی آسیب رسان است اما اگر که خانواده ها بخواهند زندگی خود را نجات دهند می توانند با استفاده از تلفن مشاوره خانواده مشکل خود را بیان کنند و راه های موثر برای حل آن را یاد بگیرند .

علاوه بر آن افراد با کنترل کردن حوادثی که در پیرامون او می گذرد سعی می کنند برای خودش احساسی از امنیت خاطر ایجاد کند . هرکسی که در موقعیت ناراحت کننده قرار می گیرد ، می خواهد تا حد امکان آن موقعیت را در کنترل خود در آورد . این واکنش طبیعی در خانواده های ناسالم شکل مبالغه آمیز به خود می گیرد زیرا در این خانواده ها درد به میزت زیادی وجود دارد و احساس می شود مشورت از طریق تلفن مشاوره طلاق می تواند برای چنین افرادی موثر واقع شود . 

تحقیقاتی که بر اساس مشاوره ها با تلفن مرکز مشاوره انجام شده نشان می دهد که به آسانی نمی توانیم این را بپذیریم که از خود گذشتگی های اشخاص و خوب و مهربان ظاهر شدن آن ها ممکن است اقدامی از روی بشر دوستی نباشد و صرفا به قصد کنترل کردن دیگران صورت خارجی پیدا کند .

وقتی تلاش به منظور کمک از ناحیه ی اشخاص صورت می گیرد که در خانواده های ناسالم بزرگ شده اند و یا در حال حاضر روابطی استرس آمیز دارند ، نیاز به کنترل موضوعی است که همیشه باید مد نظر قرار بگیرد . وقتی ما برای کسی کاری انجام می دهیم که خود او هم می تواند برای خودش انجام دهد ، وقتی آینده یا فعالیت های روزمره کسی را برنامه ریزی می کنیم ، وقتی پیوسته در مقام توصیه ، نصیحت و اندرز دادن به کسانی بر می آییم که کودک هستند و وقتی نمی توانیم تحمل کنیم که همسرمان به خاطر اشتباهی که کرده ناراحت شود ، اقدامی از روی کنترل او انجام داده ایم . این امیدواری که  اگر بتوانیم او را کنترل کنیم ، می توانیم احساساتمان را کنترل کنیم و البته هر چه برای کنترل او بیشتر تلاش کنیم کمتر از عهده ی این کار بر می آییم . با این حال نمی توانیم از رفتار هایمان دست بکشیم . زنی که از روی عادت کنترل را اعمال می کند به شرایطی جذب می شود که این خصوصیلت را بطلبد . انکار با دور نگه داشتن از واقعیت ها او را اسیر روابطی مشکل زا می کند . از این رو از تمام مهارت استفاده می کند تا اقدامی به منظور کمک و کنترل انجام دهد تا شزایط تحمل پذیر تر شود و منکر آن می شود که در شرایط بدی قرار دارد . چنین مواردی را در بسیاری از ازدواج ها شاهد هستیم از این رو برای خلاص کردن خود از این وضع دشوار با تلفن مشاوره ازدواج تماس بگیرید .