باورهای شناختی غلط می تواند فرد را از مسیر صحیح زندگی خارج کند و بروز مشکلات را در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی را فراهم کند. دام های ذهنی مناسبات زن و شوهر را به هم می ریزد و این موارد بسیار متنوع هستند. خطاهای شناختی به صورت خود به خود و اغلب در یک لحظه از ذهن عبور می کنند و از آن جایی که تنوع زیادی دارد در ازدواج و زندگی زناشویی این دام های شناختی می تواند در هر زمانی ظهور کند. پیش از ازدواج بر تصمیم گیری زوجین تاثیر منفی دارد و پس از ازدواج به وجود آورنده چالش های منفی در مناسبات زوجین خواهد بود.

بر اساس مطالعات مرکز مشاوران ازدواج یکی از موثر ترین رویکرد ها در بررسی و شناخت ریشه ها و علل مشکلات ارتباطی دیدگاه عقلانی عاطفی است. الیس در این زمینه مطالعات گسترده انجام داده بود و بیماری ها و اختلالات روانی را ناشی از شناخت های اشتباه، باور ها، عقاید نادرست و نگرش های غلط می داند. منظور از باورهای غیر منطقی وجود افکار نادرست و نا منطبق با واقعیت درباره خود و جهان است. در ادامه به برخی از این خطاها اشاره می کنیم.

گسسته بینی:

افراد با این خطای شناختی جهان را آن گونه که خود دوست دارند باشند می بینند نه آن گونه که هست. این که افراد در زندگی مشترک خود فقط به نکات منفی توجه کنند و به آن ها اهمیت دهند دچار مشکلات زیادی خواهند شد ولی اگر که لیستی از خوشی های مشترک با همسر فراهم اورند و پیوسته این شادمانی ها را یادآوری کنند ان ها به این نتیجه خواهند رسید که زندگی مشترک خوشی با هم داشته و خواهند داشت.

استنباط مستبدانه:

بر اساس مطالعات مرکز روانشناسی خانواده این افراد همه چیز را به خود نسبت می دهند و هر اتفاقی که بیفتد به سمت خود نشانه می گیرند و به این ترتیب مشکلاتی را ایجاد می کنند.

تعمیم مبالغه آمیز:

یکی از مهم ترین خطاهای شناختی بیشتر از کلمات همیشه و هیچ وقت استفاده می شود. این مورد بیشتر در همسرانی دیده می شود که دچار افسردگی هستند و این افراد از انواع جملات زیر استفاده می کنند برای مثال اوضاع هیچ وقت بهتر نخواهد شد، من همیشه بدبخت بوده ام، و یا این که خود را مورد خطاب قرار می دهند.

درشت نمایی:

درشت نمایی بزرگ جلوه دادن اکثر موارد زندگی است و این افراد به قدری موارد کوچک را بزرگ نشان می هند که به نظر غیر ثابل حل می آید اما این در حالی است که شاید مسئله به ان بزرگی نباشد و قابل حل باشد.

دید منفی:

تاثیر منفی رفتار همسر یکی از گرفتاری هایی است که زوج ها با آن درگیر هستند در ازدواج های نا موفق زن و شوهر در جست و جوی دلایل دلسردی خود هستند و در این راه و به ناچار برخی از انگیزه های منفی و حتی بدخواهانه را زمینه ساز گرفتاری می دانند و هر زوج به متهم کردن یکدیگر می پردازند.

ذهن خوانی:

طبق نظر سکس تراپ خوب به معنای برداشت های خود محور و گاها نادرست است در روابط زن و شوهری هیچ کس علم غیب ندارد و این جمله که باید خود او بداند کاملا برداشت اشتباه و نادرستی است . برای پیشگیری از این مشکل بهتر است به همدیگر قول بدهید در تمام امور و خواسته هایتان به گفتمان بپردازید.

برچسب منفی:

فرایندی است که از استناد صفت های انحرافی حاصل می شود. زنی که بر رفتار همسرش توضیح منفی در نظر دارد به او برچسب بی  مسئولیت، بیشور و .... می زند. و این چنین مشکلات چندین برابر می شود. داشتن دید مثبت و منطقی در مقابل برچسب های منفی تاثیر زیادی در رابطه خواهد گذاشت.

مواردی که گفتیم می تواند در رابطه خطر ساز باشد. روابط رضایت بخش زن و شوهر و فزندانشان و نیز افزایش انعطاف پذیری آن ها در برابر فشارهای زندگی مشکلات ارتباطی عامل عمده ای در بروز بیماری های روانی و جسمانی هستند. رضایت زناشویی مقوله ای چند بعدی است و به عوامل زیادی بستگی دارد که به شرط مهیا بودن موارد گفته شده قابل دست یابی است. پژوهش های زیادی برای شناسایی مولفه های رضایت زناشویی انجام گرفته است که از این مولفه ها می توان به کیفیت ارتباطات، صمیمیت در روابط جنسی، اعتماد، احترام متقابل، تفاهم همدلانه و برابری اشاره کرد. مجموعه ای از سبک های ارتباطی مثبت مانند بیان و ابراز همدلانه و مناسب احساسات با رضایت زناشویی همبستگی دارد و اگر که افراد درگیر با خطاهای شناختی باشند نمی توانند به خوبی از آن ها اسفاده کنند و در نتیجه مشکلات زیادی را تجربه می کنند.  برای دوری از چنین مسئله ای شناسایی این خطاهها و حذف آن ها و یادگیری مهارت های اساسی گفتمان، ابراز همدلانه و حل مسئله می تواند رضایت زناشویی را بالا ببرد و افراد را در مقابل مواجه شدن با مشکلات عکس العمل منطقی تری را داشته باشند. به این منظور می توانید با مراکز روانشناس در ارتباط باشید.