جو روانشناختی خانواده ، در خانواده و زمان های مختلف ، متفاوت است. طبق نظر مشاور روانشناس متخصص تنها اندکی از جوانان احساس می کنند که جو خانوادگی آن ها دارای روابط خوب و مطلوب است و بنابراین خیلی از آن ها نا شادمان، خرده گیر و انتقاد کننده هستند. وقتی چنین چیزی اتفاق می افتد همه ی اعضای خانواده احساس نا خوشایندی خواهند داشت. 

موارد تاثیر گذار در رشد نوجوان و ارتباط او با خانواده چیست؟

اول) نوع خانه و محل آن درجامعه، میزان هزینه مالی و عوامل مشخص کننده دیگر که نوجوان دارد.

دوم)خانواده هایی که درباره‌ی پیشرفت در وضعیت اجتماعی و اقتصادی خود نگران هستند و فرزندان خود را برای هم نوایی تحت تفشار زیاد قرار می‌دهند.

سوم)وضعیت اجتماعی نا امن و بی ثبات که به عدم امنیت عاطفی می‌انجامد و تاثیر نا مناسبی به جو خانواده می گذارد. 

نا هماهنگی در شیوه تربیت مادر و پدر چه تاثیری بر نوجوان دارد؟

بر اساس مطالعات روانشناسی ازدواج اگر والدین در تنبیه و توبیخ فرزند نا هماهنگ عمل کنند، مثلا اگر پدر سخت گیری کند و مادر دل سوزی کند، آن وقت نوجوان ارزیابی اشتباهی از پدر خواهد داشت و این منجر به تنفر از پدر، سرپیچی از پدر و یا فرار از خانه خواهد شد. این شرایط تضاد آمیز باعث می‌شود که رابطه بیشتر با مادر، و دوری بیشتر از پدر را به همراه داشته باشد. تحقیقات نشان می‌دهد که نوجوانان رابطه شان با مادرشان بهتر است و هم فرزندان دختر و هم پسر، با مادرشان رابطه بهتری دارند زیرا که معتقد هستند مادر ها رفتار بهتری نسبت به پدر ها داشته و نقش مهم تری را در تربیت ایفا می کنند. نوجوانان فکر می کنند که مادرشان آن ها را بهتر از پدر می فهمد و بنابراین صمیمیت و پیوند بهتری با او دارند و یکی از دلایل این مسئله را باید در زمان با هم بودن مادران و فرزندان جست و جو کرد ، چیزی که پدر ها معمولا از آن غفلت می‌کنند. ارتباط پدران و فرزندان به دامنه ی محدودی از اهداف مفید مثل مدرسه، ورزش و آینده خلاصه می شود و این در حالی است که با مادرشان بسیار بیشتر از پدرشان در مورد مسائل شخصی و کاربردی گفت و گو می کنند. 

تاثیر متغیر ها به رابطه والد و نوجوان چیست؟

روابط بین والدین و فرزندان و میزان پذیرش والدین و احساس تعلق به آن ها با توجه به سن، جنس، سطح آموزش و وضعیت اقتصادی و ... متفاوت است.

مشاور خانواده ها بیان می کند که فاصله و تضاد با والدین بیشتر جنبه زیستی دارد و به خصوص بلوغ و تبعات روانی آن علت اصلی مسئله است. شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد هر چه نوجوانان به سنین بالاتر گام برمی دارند ، استقلال رفتاری بیشتری از خود نشان می دهند و پند پذیری آن ها از والدین نیز کمتر می شود. و در حالت کلی هر چه سن نوجوان بیشتر می شود صمیمیت با والدین کمتر می شود. از طرفی فشار اقتصادی مثل تک والدینی، تحصیلات کم والدین و یا در آمد پایین خانواده، نقشحمایتی والدین را با مشکل مواجه می کند و آن ها نمی توانند به وظایف والدینی خود عمل کنند. 

تاثیر دوستان در روابط والد و نوجوان چیست؟

تئوری های مربوط به تاثیر دوستان در دوره نوجوانی و جوانی را می توان به دو دسته خلاصه کرد: نخست تئوری هایی که به هماهنگی خانواده و دوستان ، به عنوان دو منبع مهم جامعه پذیری تاکید می کنند و دوم تئوری هایی که این دو را در مقابل و خنثی کننده هم می دانند. نوجوانانی که در خانواده احساس امنیت می کنند و به والدین و به خصوص مادرشان نزدیک تر هستند و وابستگی بیشتری به او دارند ، کمتر به دوستان توجه می کنند اما آن هایی که احساس امنیت کمتری دارند ، بیشتر به طرف دوستان کشیده می شوند و در حالت کلی می توان گفت که نا هماهنگی و نبود انسجام در خانواده علت کشیده شدن نوجوانان به طرف دوستان ذکر می کنند. 

از موارد تاثیر گذار در خانواده هایی که فرزند نوجوان دارند چیست؟

یکی از موارد بسیار تاثیر گذار در جو خانواده در خانواده هایی که فرزند نوجوان دارند، درک متقابل است . در واقع زمانی که افراد قادر باشند احساسات، افکار، عواطف و انگیزه های یکدیگر را درک کنند ، روابط بهتری حکم فرماست . زیرا همدلی باعث انطباق پذیری بیشتری در اعضا خانواده می شود. گسستگی ارتباط نوجوان و والدین بیشتر اوقات مربوط به فقدان درک متقابل است تا فقدان تجربه های مشترک بین آن ها . همچنین بی اعتمادی نسبت به عقاید یکدیگر نیز باعث می شود والدین و نوجوانان رفتار های یکدیگر را به گونه های متفاوت نفسیر کنند و همین عوامل باعث ایجاد مشکلاتی بین والدین و نوجوان می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر و راهنمایی در خصوص رشد نوجوان و مهارت هایی برای داشتن خانواده کار آمد می توانید با مشاوران مطب روانشناس انتخاب نو در ارتباط باشید.