سوء استفاده ی جنسی از کودک به معنای استفاده از کودک به قصد کسب لذت جنسی است. طبق مطالعات مشاوره روانشناس عمل سوء استفاده ی جنسی دامنه ای از رفتار ها را شامل می شود که از نگاه کردن به اندام جنسی بدون تماس تا لمس کردن اندام تناسلی و .... را در بر می گیرد. علاوه بر این رفتار ها از نظر فراوانی نیز دارای طیف وسیعی می باشند، از نظر این که سوء استفاده توسط اعضای خانواده یا توسط افراد خارج از خانواده صورت گرفته باشد، نیز تفاوت وجود دارد. 

شیوع:

یافته های مرکز روانشناس نشان می دهد که سوء استفاده جنسی بسیار شایع است و دختران بیشتر از پسران مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند . اکثر سوء استفاده کننئگان مرد هستند و سوء استفاده از کودکان در تمام سنین دیده می شود ولی اوج آن در دختران سنین 6 تا 7 سال و در شروع نوجوانی است. دختران بیشتر توسط افراد درون خانواده و پسران توسط افراد بیرون خانواده مورد سوء استفاده ی جنسی قرار می گیرند. سوء استفاده های درون خانواده بیشتر توسط پدر، پدران نا تنی، و برداران صورت می گیرد و سوء استفاده های بیرون خانواده بیشتر توسط افرادی که خانواده به آن ها اعتماد دارد صورت می گیرد. مثل مربیان، معلمان، همسایه ها و دوستان و پرستاران کودک .

آثار سوء استفاده جنسی چیست؟

طبق نظر مشاور خانواده سوء استفاده ی جنسی دارای آثار عمیق بلند مدت و کوتاه مدت بر روی عملکرد روانشناختی و سلامت جسمانی است. حدود دو سوم کودکان مورد سوء استفاده ی جنسی علائم روان شاختی از خود نشان می دهند و مشکلات رفتاری این قبیل کودکان معمولا شامل رفتارهای با ماهیت جنسی، مشکلات رفتاری درون ریزی و برون ریزی شده ، مشکلات تحصیلی در مدرسه، مشکلات ارتباطی با والدین، معلمان و همسالان و شریک عشقی است. با این وجود علامت خاصی که مختص این دسته از کودکان باشد مشخص شده است. و در بیشتر موارد ای علائم تا بزرگسالی ادامه پیدا می کند. در واقع بزرگسالانی که دارای سابقه ی سوء اسفاده ی جنسی در کودکی هستند، در مقایسه با افراد عادی میزان بالاتری از مشکلات سلامت روان و جسمانی را دارند. 

الگوهای مفهوم پردازی شده جنسی شدن تروماتیک، بد نام شدن جنسی و ـبرو ریزی، احساس خیانت و بی قدرت شدگی جنسی که علت بسیاری از علائم هستند که توسط این دسته از کودکان نشان داده می شوند. 

طبق مطالعات مشاوره روانشناس در جنسی شدن تروماتیک مهاجم یک مفهوم نادرستی از رفتار جنسی طبیعی و اخلاقی را به کودک منتقل می نماید. کودک برای یک رفتار جنسی نا مناسب با سطح رشدی خود تقویت می شود و بر انگیختگی با پاداش ، توجه و دوست داشتن تداعی می گردد. در برخی موارد دیگر، فعالت جنسی با با عواطف و خاطرات منفی تداعی می گردند . این تجارب باعث افزایش مباحث جنسی برای کودک می گردند و موجب پیدایش حالت ابهام و گیجی در خصوص رابطه بین مسائل جنسی و مراقبت کردن می شود. این ابهام ممکن است به هنجار ها و هویت جنسی کشیده شود . این باور های مبهم در زمینه ی مباحث جنسی می تواند به رفتار های جنسی مفرط و یا اجتناب از رفتار های جنسی بینجامد و یا مشکلاتی را برای فرد در هنگام برانگیختگی جنسی به وجود آورد.

بر اساس مطالعات مشاوره روانشناس در خصوص بد نام شدن جنسی و آبرو ریزی ، مهاجم کودک را مقصر و بدنام می کند و به او فشار می آورد تا این موضوع را مخفی نگه دارد . در صورتی که این موضوع آشکار شود اعضای خانواده به سرزنش کودک به خاطر مشارکت در این کار می پردازند. در این شرایط کودک باورهای منفی در مورد خودش پیدا می کند و خود را فردی مقصر تلقی می کند. در این شرایط کودک به رفتار های خود تخریبی ماندد اجتناب از روابط با دیگران، سوء مصرف مواد، خود آسیب زنی و خود کشی اقدام می کند. ممکن است کودک این موضوع را پنهان نگه دارد و کل اتفاق را از خودآگاهی خویش جدا سازد. 

طبق نظر مشاور خانواده احساس خیانت زمانی بروز پیدا می کند که اعتماد کودک به مهاجم مورد حمله قرار می گیرد و انتظار این که بزرگسالان افرادی قابل اعتماد و جامی هستند، از بین برود. این تضعیف شدن اعتماد و حامی بودن دیگران، موجب شکل گیری این باور در کودک می شود که دیگران قابل اعتماد نیستند و این جاست که مشکلات ارتباطی متعددی را تجذبه خواهد کرد و احساس خشم و غمگینی شدید را کودک تجربه می کند.

احساس بی قدرتی و بی عرضگی که ریشه در اتوانی کودک در ممانعت از سوء استفاده ی جنسی دارد بدین خاطر به وجود می آید که متجاوز از قدرت بدنی و فشار روان شناختی استفاده کرده است. و در نتیجه کودک فکر می کند که در همه ی زمینه ها ناتوان است و در نتیجه برداشت یک قربانی را پیدا می کند. این باور باعث شکل گیری افسردگی، اضطراب، و انواع مشکلات جسمی می گردد. این باور ناتوانی می تواند گاهی به صورت جبران کودک را به انجام رفتارهای مشابه متجاور بکشاند و او را به یک متجاوز گر جنسی تبدیل نماید. در آزارهای جنسی هر چقدر سن قربانی بیشتر باشد، عوارض سخت تری را به همراه خواهد داشت. همچنین هرچقدر طول مدت سوء استفاده ی جنسی بیشتر باشد آثار منفی شدید تری بر کودک ایجاد خواهد شد . هر قدر سن متجاوز سی بیشتر باشد ضربه شدید تری به کودک وارد خواهد شد و هر چقدر ارتباط کودک با فرد آزار دهنده جنسی نزدیک تر باشد اثار بر جا مانده نیز جدی تر خواهد بود.

همانطور که دیدی سوء استفاده جنسی از کودکان آثار بی را برای آن ها به جا می گذارد به همین دلیل مراقب فرزندان خود باشید و د صورت مشاهده ی چنین شرایطی حتما به درمان آن ها اقدام کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با مرکز روانشناس در ارتباط باشید.